Jonge eicellen vs. jonge baarmoeder: wat is doorslaggevend voor een succesvolle IVF-behandeling?

We weten allemaal dat jongere vrouwen doorgaans vlotter bevrucht worden en vervolgens een gezonde baby op de wereld zetten. Waarom dit zo is, is complexer dan je zou denken.

Minstens twee factoren bemoeilijken een succesvolle zwangerschap bij vrouwen ouder dan 35 jaar, namelijk:

    • De oudere eicellen
    • Het oudere lichaam, inclusief de baarmoeder

 

Welke invloed hebben de eicellen en de baarmoeder -en dan vooral hun leeftijd- juist op een geslaagde zwangerschap. En misschien nog belangrijker; wat heeft het meeste invloed?

Waarom doet de leeftijd van de eicel ertoe?

Iedere vrouw wordt geboren met gemiddeld 1 tot 2 miljoen eicellen. Stelselmatig daalt deze hoeveelheid tot ongeveer 400.000 eicellen bij jongvolwassenen. De gemiddelde 37-jarige vrouw heeft nog zo’n 25.000 eitjes over.

Eicellen verminderen met de leeftijd niet enkel in kwantiteit, maar ook in kwaliteit. Het vrouwelijk lichaam gebruikt namelijk de meest geschikte en dus kwalitatiefste eicellen eerst. Met andere woorden wanneer je tiener, twintiger of jonge dertiger bent. Hoe ouder we worden, hoe groter het risico dat de overgebleven eicellen van mindere kwaliteit zijn.

Bovendien is de kans bij oudere eitjes groter dat ze niet correct splitsen en dus chromosoomafwijkingen vertonen. Hierdoor daalt de kans op bevruchting aanzienlijk. Lukt het toch, dan kan de baby onmogelijk goed ontwikkelen.

Waarom doet de leeftijd van de baarmoeder (en het lichaam) ertoe?

Onze lichamen verouderen, het is een universele regel waar niemand van ons aan kan ontkomen. Op je 40ste is je lichaam anders dan toen je 20 jaar oud was. Het verouderingsproces is zo natuurlijk en toch soms een gevoelig onderwerp. Er is nu eenmaal een reden waarom vrouwen op een bepaald punt minder graag uitkomen voor hun leeftijd. Onnodig, maar dat is de realiteit.

Vrouwen ouder dan 35 jaar kunnen te maken krijgen met verschillende zwangerschapscomplicaties, zoals bijvoorbeeld:

  • Zwangerschapsdiabetes
  • Hoge bloeddruk
  • Zwangerschapsvergiftiging
  • Moeilijkheden tijdens de bevalling (langere bevalling, nood aan een keizersnede, doodgeboorte)

Elk van deze complicaties beïnvloedt de kans op een gezonde zwangerschap en geboorte.

Wat heeft nu het meest invloed: de eicellen of de baarmoeder?

Je kan je afvragen of het wel veel uitmaakt. Indien je ouder bent dan 35 zijn zowel je eicellen als je baarmoeder ouder dan toen je 26 was. Dus doet het antwoord er nog toe?

Wel, aan de leeftijd van je lichaam en baarmoeder kan je niets doen. (Tenzij je een tijdmachine hebt, maar wij alleszins niet). Wanneer je kiest voor een IVF-behandeling, kan je de leeftijd van je eicellen veranderen. Althans van de gebruikte eicellen. Je kan bijvoorbeeld gebruik maken van donoreicellen van een jongere vrouw of je eigen, ingevroren eicellen.

Het is dus weldegelijk de moeite waard om de vraag te stellen. Laat ons even naar enkele cijfers kijken.

Grafiek waarbij het geboortecijfer per type eicel (eigen eicel en donoreicel) vergeleken wordt per leeftijd.

In het Verenigd Koninkrijk heeft het HFEA, ook wel gekend als het Human Fertilisation and Embryology Authority, onlangs enkele sprekende cijfers gedeeld in hun meest recente publicatie. Hiervoor gebruikten ze data uit 2017.

In het rapport analyseren ze de geboortecijfers in verhouding tot de embryo-overdrachten van dat jaar. Daaruit bleek dat wanneer jongere vrouwen hun eigen eicellen gebruikten, het geboortecijfer gestaag daalt wanneer ze ouder worden. Zo schommelen de geboortecijfers bij vrouwen jonger dan 35 jaar tussen 27% en 30%, afhankelijk van het feit of de eicellen vers of ingevroren waren. Voor vrouwen ouder dan 44 jaar daalt het geboortecijfer tot 2-4%.

Daarbij viel op dat wanneer vrouwen donoreicellen gebruikten, de daling minder significant was. Met een geboortecijfer rond 28-33% komt dit vrijwel overeen met de resultaten bij vrouwen die hun eigen eicellen gebruikten. Voor vrouwen boven de 44 jaar is er echter wel een groot verschil. Het gebruik van een donoreicel verhoogt de slaagkansen op een gezonde zwangerschap aanzienlijk, met een geboortecijfer van 22-26%.

Vanwaar het verschil tussen eigen eitjes en donoreicellen?

Donoreicellen zijn bijna uitsluitend afkomstig van vrouwen jonger dan 35 jaar. Door deze jongere eicellen te gebruiken, stijgt de kans bij 44-jarigen om een succesvolle zwangerschap en geboorte te doorlopen. De succesgraad is nog steeds lager dan voor een jonge dertiger, maar opmerkelijk hoger bij het gebruik van eigen eicellen.

Het belang van de leeftijd van de eicel wordt gestaafd door de resultaten in het onderzoek van het HFEA, waar het gebruik van “verse” of ingevroren eicellen een invloed heeft op het succes. Bij vrouwen jonger dan 35 jaar is er relatief weinig verschil in de slaagkansen van een IVF-behandeling. Vrouwen ouder dan 35 jaar hebben wel baat bij het gebruik van ingevroren eicellen. Hetzelfde zien we bovendien bij IVF-behandelingen waarbij de embryo’s werden ingevroren op een jongere leeftijd.

Bestaat de fontein van de eeuwige jeugd?

Zover wij weten, bestaat er geen magische oplossing om opnieuw 21 jaar te worden. (Als dat je wens zou zijn). Je kan niets veranderen aan de leeftijd van je lichaam.

Of bestaat die fontein dan toch? De cijfers van het HFEA tonen immers aan dat het gebruik van jongere eicellen de kansen op een succesvolle zwangerschap verhoogt. Hoe vroeger je eicellen laat invriezen, hoe jonger ze zijn en hoe hoger de slaagkansen.

We wensen je veel succes in het stichten van je gezin dat je wilt en vooral wanneer je het wilt. Heb je nog vragen of twijfels, neem dan zeker de veelgestelde vragen door of vraag advies aan een fertiliteitsarts.

Dit is een vertaling en herwerking van:
Fertility Choices. Young eggs vs young uterus: what’s more important for IVF success. Geraadpleegd op 1 april 2021 via https://fertilitychoices.com

Gemaakt op 7 april 2021
2021-080/BENL, date of creation 05/2021

Deel deze blog